#127973
Samy
משתתף

לכל חברי הפורום 

מצטער אך אני חולק על הנוהג הזה 

אני דורש שחשמלאי יבצע את העבודה ולא מסכים לקיצורי דרך 

גם בשיפוצים הרבה פעמים פונים אלי שאגיע ואבדוק את העבודות של לא מורשים [ בעלי ניסיון וכדומה ] אני מסרב ומוותר על העבודה . 

לצערי הרבה חשמלאים וגם בודקים אינם בודקים בציציות 

בהצלחה להם ואני ממשיך לישון בשקט 

בברכה וחג שמח 

סמי רז