#127984
M.B
משתתף

שלום אריאל, 

כיצד אוכל לדעת/לחשב את מספר הכבלים העוברים בתעלה? 

כמה כבלים מותר להעביר בתעלה בהתאם לגודל התעלה?

ראיתי המון התקנות בהן הכבלים צמודים לאחד השני (ללא מרווח ביניהם) האם התקנה זאת אסורה?