#127988
Erez klein
משתתף

חיים שלום.

לפי דעתי קופסת ci ובה פס מהדקים להארכת הכבל המזין את הדירה בכדי שיגיע אל לוח הפיצול היא אפשרות טובה,(אשמח לשמוע מה דעתו של אריאל) ,אני מעדיף להאריך את כבל המזין את הדירה באמצעות שרוולי לחיצה DIN 10mm^2 ושתחתוך את הגידים בדרוג ,שרוול מתכווץ בחום עבור כל גיד/לחיצה ואח״כ שרוול עבור כולם יחד והרי לך כבל שיגיע לכל נק בה תמקם את לוח הפיצול.

בהצלחה.