#127990
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. התקן הישראלי השתנה והוא כעת 60309 ולא 1109.
  2. אתרי בניה מתאפיינים בתנאי סביבה קשים, בשינויים תכופים, רוב העובדים באתרי בניה הנעזרים במתקן החשמל אינם בעלי מקצוע בתחום החשמל כגון: בנאים, צבעים, רצפים וכד’, קיימת תחלופת עובדים גבוהה, שלחלקם רמת מודעות נמוכה לבטיחות בנושאי חשמל. בנוסף קיימת תנועה מוגברת של הובלה ושינוע החושפים את מתקני החשמל לפגיעות מכאניות והמתקנים חשופים ישירות או בעקיפין לשמש, גשם, ברד, שלג, אבק וכדומה. לפיכך דרשו תקנות החשמל שימוש בבתי תקע עמידים ומוגנים מפני קרינת UV, חדירת מים ובעלי עמידות גבוהה. משום כך נדרשים בתי תקע ותקעים מתאימים.
  3. אין להשתמש בבתי תקע בתקן ישראלי 32 המתאימים למתקנים ביתיים. אני אישית סבור שחיבור מכשיר בודד שמוזן מבית תקע בתקן ישראל 60309 באמצעות מתאם שמתחבר עם המכשיר ויוצא עימו מבטיח בטיחות טובה יותר מאשר חיתוך של הכבל המקורי של המכשיר  (שהוא יצוק) והרכבת תקע בתקן ישראל 60309. לפיכך לדעתי אין להשתמש במפצלים ואין להתיר שימוש בכבלים מאריכים ללא תקע מתאים אבל לאפשר את השימוש במכשיר הסופי באמצעות התקע המקורי שלו ללא חובת התקנת תקע שיבטל את האחריות למכשיר ויתכן ויורכב על ידי חובבן.