#127992
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

כשמבצעים בדיקת זרם ההפסקה של מפסק פחת מסוג A בזרם פועם, הוא חייב להפסיק בזרם מרבי השווה ל- 1.4xIn כלומר עד 42 מילי אמפר.

כל עוד הוא נפסק בזרם שקטן או שווה ל- 42mA, הוא תקין ואין סיבה להחליפו.

צירפתי לתשובתי את זרם התגובה של מפסקי פחת מסוגים שונים.