#127993
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

ממליץ על לימוד מסודר של הנושא.

קיים שיעור מלא להסבר שיטות ההגנה בפני חשמול הכולל את נושא מפסק פחת כהגנה בלעדית באתר http://WWW.studie.co.il. מדובר בשיעורים שהפקתי ומכילים הסבר פשוט וממצה של כל שיטות ההגנה בפני חשמול.