#127995
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

התקנת הארקה נדרשת על פי תקנות החשמל לכל מכשיר מסוג 1. קיום ההארקה מגן בפני חשמול ולפיכך לא צפוי התחשמלות במתקן תקין.

מפסק פחת נדרש להתקין במקומות מוגדרים על פי התקנות כבטחון נוסף או במקומות שבהם קיימת הארקה אך ערכה של לולאת התקלה אינו מאפשר הגנה בפני חשמול ואז מתקינים מפסק פחת שישמש כהגנה בלעדית במתקן (בנוסף למפסקי פחת לזרם דלף של 30mA.