#127998
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. יש להשתמש במושג מפסק פחת ולא ממסר פחת. ממסר גורם לציוד אחר לפעול או להפסק בעוד שמפסק נפסק בעצמו.
  2. אם עכבת לולאת התקלה מאפשרת הפסקת הזינה בעת קצר לאדמה שמתרחש בין הלוח הראשי לנקודת התקנת מפסקי הפחת של המעגלים הסופיים, לא נדרשים מפסקי פחת נוספים.
  3. במידה ולא, הרי שמפסקי פחת נוספים יועילו בהחלט.
  4. תמיד נכון להתקין מדרג מפסקי פחת שמכווננים לזרמים הולכים וקטנים וזמני השהיה מתקצרים והולכים (עד למפסקי הפחת למעגלים הסופיים) וכך להבטיח סלקטיביות והמשך הזנה למרבית המתקן למעט המעגל התקול.