#128005
haimb
משתתף

היי אריאל ברצוני לדעת לפי תקנות חשמל , מה הגובה שצריך להיות לוח חלוקה מריכוז מונים ? האם מתיחסיים לזה כמו לוח חשמל רגיל . בתודה חיים