#128007
haimb
משתתף

היי אריאל 

נתבקשתי לתכנן לוח חשמל עבור עמדת טעינה הגבלת מא”ז  ל 40 אמפר . וצריך להזין את הלוח ההזה.

יש לי כמה שאלות :

1. האם אשתמש בכבל 10×5. ? 

2. האם אני צריך פחת תלת פאזי (ראשי) שממנו אתן למא”זים  שנמצאים בלוח לטובת העמדות.

3. האם עליי לתת פחת בסוף הקו לטובת כל עמדה , או בתחילת הקו. 

בתודה 

ארצה לשומע את דעתך בעניין לגבי הפחתים אך לספק אותם לעמדות במקרים כאלה שיש לוח יעודי לטובת עמדת טעינה