#128010
elad
משתתף

שלום אריאל,

בדקתי התנגדות של נגד הבדיקה בלחצן test, במפסק פחת מסוג A וערכו היה 5.5k, כלומר במתח של 230v, זרם הבדיקה יהיה כ-41mA, שזה ערך קרוב לערך הנדרש להפסקתו עפ”י התקן.

1. כתבת בתשובתך שמדובר בזרם בדיקה מאוד גבוה, כך שלחיצה על לחצן הבדיקה אינה כ”כ יעילה. מדוע?

2. איזה ערך נגד בדיקה מגדיר התקן, אם בכלל?

3. האם התקן מגדיר ערכי נגדי בדיקה עבור מפסקי פחת שונים?

תודה