#128011
elad
משתתף

שלום לכולם,

1. העניין השורשי הוא: האם בודק צריך/נדרש, לשאול/לבדוק מי ביצע את העבודה?

2. האם נדרשת חתימת חשמלאי מבצע על טופס הבדיקה?

3. ונניח מצב שבו אדם מזמין בדיקה, ואינו יכול להגיע לחשמלאי המבצע מכל סיבה שהיא (ברח, עזב את הארץ, לא עונה לטל’ וכד’). האם במצב כזה לא נבצע בדיקה?