#128029
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. בזרם כמתואר אכן יש להשתמש בכבל 5×10 ממ”ר. עקרונית מספיק כבל של 5×6 ממ”ר אבל מאחר ומדובר בדרך כלל על מתקן מבוזר (ריחוק בין עמדות, ראוי להפחית את מפל המתח).
  2. אין צורך במפסק פחת ראשי, אבל יש צורך במפסק פחת נפרד לכל עמדת טעינה (רצוי בלוח המזין ולא סמוך לעמדה כדי שמעגל ההזנה לעמדה יהיה מוגן). במידה ואין לך מקום ניתן להשתמש ב- RCBO כלומר מפס פחת משולב במא”ז.
  3. אם בעמדת הטעינה יש התקן זיהוי זליגת זרם ישר של 6mA, ניתן להשתמש במפסק פחת מסוג A.