#128030
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

מקרי קיצון יכולים להיות בכל סוג של מתקן והימים האחרונים מוכיחים זאת לצערי היטב.

הנחיות מינהל החשמל מתייחסים למקרי השיגרה ועל פיהם נדרש שעמדת טעינה לרכב חשמלי (כמו גם כל מתקן חשמלי אחר) תותקן על ידי חשמלאי.

אנו ציבור החשמלאים חייבים לעמוד על כך ולדרוש חד משמעית שעבודות חשמל יבוצעו על ידי בעל רשיון חשמל מתאים.

האם היית מעלה על הדעת שנהג שמסיע את ילדיך או משפחתך יצא לחו”ל ובמקומו נשלח אדם ללא רשיון נהיגה כדי להסיעם? אין הבדל בין רשיון חשמל לבין רשיון נהיגה או רשיון למהנדס בנין.