#128034
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. חברת החשמל בודקת אך ורק את מערכת ההחלפה ואת הלוח בו היא מותקנת.
  2. אתה רשאי להוציא אישור בדיקה לוילה ואז בוודאות חברת החשמל תסתפק רק בבדיקת מערכת ההחלפה (האחריות על התקינות של מערכת החשמל תחול עליך).
  3. שים לב לכללי ההתקנה של גנרטור במתקנים מאופסים!