#128038
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אם מיכל הגז נמצא בקרבת המבנה אליו הוא מספק את הגז (כחמישה, שישה מטרים) אין צורך בחיוץ.

אם מיכל הגז רחוק יותר מהמרחק הנ”ל יש לבצע חיוץ בין הארקת המיכל לארקת הבנין על ידי צינור מחומר במודד בניהם.