#128046
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. אכן הבעיה מוכרת.
  2. שים לב לתשובתי שהתייחסה לכך שבתי התקע באתר הם בתקן ישראל 60309. במתאם יהיה בעל חיבור יחיד! שיחובר עם המכשיר החשמלי המוזן ויצא עימו. אין התר לשימוש במתאם להזנת כבל מאריך או מכשירים נוספים!