#128050
alkina
משתתף

תודה על התשובה.. שאלה בהקשר זה. מרחק של 220 מטר הוא מלוח ראשי עד ללוח משני בלבד. מלוח משני עד לצרכן האחרון עוד כ 30 -40 מטר סה”כ כ260מטר. בידיעה שצרכנים יהיו יחידות מיזוג בלבד ללא תאורה, האם אפשר לקחת בחשבון מפל מתח 4% ולא 3%  הבדל בחישובים הוא מתח על צרכן מרוחק 2V  בלבד.. ב4% מתח 386V   ב 3% 388V,אך עובי כבל עולה בדרגה אחד. אני יודע שבחול,דווקה באירופה, יש הפרדה בין מתקן תאורה ומתקן ללא תאורה, מתקן ללא תאורה מפל מתח מותר הוא אפילו 5% ומפל מתח במתקן תאורה 3% בלבד.