#128053
elad
משתתף

שלום אריאל,

מסכים לחלוטין שעבודות חשמל צריכות להתבצע ע”י חשמלאי בלבד ללא פשרות, ויש להילחם בתופעה הזאת ולמגרה.

אך אודה למענה לעצם השאלות שלי.

1. האם בודק צריך/נדרש, לשאול/לבדוק מי ביצע את העבודה?

2. האם נדרשת חתימת חשמלאי מבצע על טופס הבדיקה?

3. ונניח מצב שבו אדם מזמין בדיקה, ואינו יכול להגיע לחשמלאי המבצע מכל סיבה שהיא (ברח, עזב את הארץ, לא עונה לטל’ וכד’). האם במצב כזה לא נבצע בדיקה?

בתודה מראש