#128054
elad
משתתף

שלום רב,

1. עלייך להעריך כמה כבלים יהיו בתעלה, ולחשב את רוחב התעלה הנדרש.

2. כבלים במתח נמוך יכולים להיות אחד על השני, אך הדבר יגרור מקדמי תיקון יותר מחמירים, ולכן חתכי כבלים יותר גדולים.

בהצלחה