#128056
elad
משתתף

שלום רב,

1. חישוב פשוט, בהתאם לקוטר החיצוני של הכבלים.

2. כבלים במתח גבוה מתקינים ”במשלש”, או אחד ליד השני.

3. מקדמי תיקון ”מחמירים” הם מקדמים שלוקחים בחשבון את כמות הכבלים בתעלה. מן הסתם, אלו מקדמים שיכתיבו שטחי חתך גדולים יותר, ביחס לאותה העמסה אפשרית ללא ”ערימת” כבלים.

4. ממליץ לך ללמוד/לקרוא בעיון תקנה של העמסה והגנת מוליכים.

בהצלחה