#128058
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

בתקנות החשמל שלנו כפי שדוע לך נדרש מפל מתח שאינו עולה על 3%.

אל תשכח שההתנעה גורמת לעליה משמעותית בזרם. מפל המתח הגדול עלול להקשות משמעותית על ההתנעה.

לבחירת שטח חתך של כבל ההזנה יש משמעות גם בנושא זרם הקצר המזערי.

חייבים לתכנן גם על פי סוגיה זו.

בקיצור, מציע להצמד לדרישות התקנות!