#128061
elad
משתתף

שלום אריאל,

בידוד כניסת הכבל בבידוד נוסף עד הדקי המבטח הראשי, ושילוט אזהרה מתאים לא יתן מענה?

הרי כך מנטרלים את החשש לחישמול הגב המתכתי מכבל הכניסה.

לדעתי ועדת הפירושים אסרה על הפתרון הזה, למרות שבהמון מתקנים קיימים, במיוחד לוח ראשי המוזן ישירות מחח”י, שעכבת לולאת התקלה אינה מתאימה לנתיכים בארון חח”י, זה יכול להיות פתרון ישים. מדובר בלוחות ישנים, שאין מצב להתקין מבטח ראשי בקופסא מבודדת לפני הלוח הראשי, ובוודאי שלא להחליף את מסד הלוח.