#128064
elad
משתתף

שלום אריאל,

1. מה שכתבת ברישא ידוע לי. אך דא עקא, שתקנות לחוד, ומציאות לחוד.

2. האם ניתן ליישם את הפתרון שהצעתי (לא המצאה שלי חחח), ולאשר מתקן כזה?

3. האם הפתרון שהצעת, התקנת מפסק בקופסאת ci, קביל לדעתך?

4. החלפת מסד הלוח, גב מבודד, או התקנת מפסק במעלה הזרם הינה פתרון ש”הציבור אינו יכול לעמוד בה”, בהמון מתקנים ישנים שנתקלתי בהם.

תודה רבה