#128068
kobigross
משתתף

שלום

לכל בניין  מאופס יש  כלונסאות  שמחוברות לטבעת  הגישור  , שהם  האלקטרודה /  הארקת

יסוד של המבנה . במידה  והמבנה  החדש  מרוחק  יותר  מ – 5  מטר  מאזור  הכלונסאות

של  המבנה  הקיים  ,  אסור  להוציא  הארקה  מהלוח  במבנה  הקיים , 

ללוח  במבנה  החדש .

בברכה

 

קובי