#128078
elad
משתתף

שלום רב,

1. מהתמונה שצרפת, נראה כי קיימת פיטמה בכניסת הצינור לקופסא.

2. אם מדובר בהתקנה פנימית, ואין צנרת נוזלים מעל, לעניות דעתי זה מספק. ברור שכדאי להוסיף פיטמה ככול שניתן.

3. דבר נוסף, המרחק של השלה מהקופסה לא יעלה על 20 ס”מ, אם אני זוכר נכון.

בהצלחה