#128083
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אם תוספת הבניה צמודה או במרחק של עד 5 מטרים מהמוסד החינוכי, אני ניתן לבצע השוואת פוטנציאלים בין שני המבנים (רצוי לחברם באמצעות ברזלי הזיון או לרתך פס ברזל בשתי פינות בין המבנים).

במקרה זה אין מניעה להעביר מוליך הארקה בין הלוחות.

במידה והתנאים הנ”ל לא מתקיימים ניתן:

  1. להעביר כבל בעל 4 גידים לתוספת הבניה ולהגן על המבנה הנוסף בשיטת TT.
  2. לבצע איפוס במבנה הנוסף.