#128084
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

הדרישה להתקנת הגנה מפני מתחי יתר מפורטת בהנחיות מינהל החשמל להתקנת עמדות טעינה לרכב חשמלי.

במקרה זה אמצו את תקן  הנציבות הבינלאומית IEC (סעיף 722.443.4)ושם הוגדר כי כל נקודת חיבור במקום ציבורי חייבת להיות מוגנת בפני נחשולי מתח יתר.

הבהרות של מנהל מינהל החשמל בעניין זה מופיעות באתר של רשות החשמל והן קובעות כי לעמדת טעינה המותקנת במרחב הנגיש לציבור (גם אם מדובר במספר מוגבל של אנשים), כגון עמדות ברחוב, בחניון הפתוח לציבור, בתחנת דלק, בחניונים פתוחים או תת-קרקעיים בבניינים משותפים קיימת חובת התקנה של הגנה בפני נחשולי מתח יתר;