#128090
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

מנסיוני פסי הצבירה מכילים גם פס הארקה. בפסים מתוצרת היצרנים הגדולים מותקן מוליך ההארקה משני צידי הפסים של הפזות והאפס (מעין סנדוויץ) וכן מחובר לגוף המעטה של פסי הצבירה.

לפיכך פסי הצבירה מוארקים באמצעות מוליך ההארקה שבתוכם ומחובר למעטה.

במקרה זה איני רואה את הצורך לחבר חיבור נוסף בין גוף פסי הצבירה לפה”פ זה רק יגרום לשרם סובב במוליכי ההארקה בשל הכא”מ המושרה במעטה הפסים.