#128091
Adnan
משתתף

שלום,

עבור פסי צבירה קיים דף נתונים המכיל נתונים טכניים, ביניהם תמצא נתון בעבור אנרגיית המעבר המותרת בפס צבירה לרבות התייחסות המעטפת שלו המשמשת כמוליך הארקה ברוב המקרים,

ערך אנרגיית המעבר שנמצא בדף הנתונים של היצרן קובע את הכיול במעלה הזינה של פסי הצבירה, במקרה שלך במפסק אוויר המזין את הפס נדרש לכייל את זרם הקצר ומשך קיומו כך שתקבל אנרגיית מעבר קטנה מזו שצוינה ע”י היצרן.

בדבר שטח החתך של פס הצבירה, ניתן למצוא בדף הנתונים את שטח החתך של מוליך נחושת שהוא שווה ערך למעטפת של הפס.

מצ”ב תמונות לדוגמא מפסי צבירה של חברת שניידר אלקטריק, פסי צבירה מדגם Canalis שבדקתי לאחרונה.

 

לשאלתך, לא ניתן להתבסס רק על מוליך 10 ממ”ר כהארקה יחידה של המעטה החיצוני של פס הצבירה,

יצרני לוחות וקבלנים רבים יוצאים מנקודת הנחה שניתן להסתפק בחיבור הגלווני שבין החלק שמתחבר ללוח החלוקה “השושנה” לבין גוף הלוח, אך זו טעות.

חובה להאריק את הגוף בנקודה אחת לפחות עם שטח חתך שהוא שווה ערך לזה שצוין ע”י היצרן, כאשר נקודת ההתחברות הזו נמצאת או ב “שושנה” שמתחברת ללוח, או בזו שמתחברת לשנאי, מטעמי נוחות עדיף להתחבר בתוך הלוח ולא מעל השנאי.

(equivalent copper cross-section)

 

בהצלחה

 

  • התגובה הזו עודכנה לפני לפני חודש, ‫2 שבועות ע"י Adnan.
  • התגובה הזו עודכנה לפני לפני חודש, ‫2 שבועות ע"י Adnan.
‫קבצים מצורפים (ניתן להוסיף קבצי JPG, GIF, PNG, PDF):