#128095
Yotam Idan
משתתף

שלום אריאל,

הפסים הם פסים של יצרן מוכר Eaton, לא שום דבר בקטלוג שלהם בנושא וגם לא נמצא פס הארקה כזה לפחות היצרן לא מכיר.

קיים שם בורג הארקה ייעודי, היצרן טוען שניתן להאריק עם גיד 10 מ”מ כמו שרשמו פה אך לדעתי זה לא הגיוני ועדין צריך לחבר את זה לפי הזרם קצר הצפוי.

במידה ולא קיים הארקה שציינת, איך ניתן לדעת איזה גיד לחבר?