#128103
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

מסכים לחלוטין עם עדנאן שבפסי צבירה שבהם המעטה משמש כהארקה רושם היצרן נתון שווה ערך למוליך נחושת או אלומיניום בהתאם לחומר הפסים.

כמו בכבל שבו מחברים את כלל הגידים ואת מוליך ההארקה ללוח המזין, כך מבצעים בפסי צבירה.

גם בכבל וגם בפסי צבירה אנרגית המעבר במוליך ההארקה היא מוגבלת ולפיכך יש לכוונן את ההשהיה המרבית במפסק האוטומטי שבתחילת המעגל.