#128114
arielsegal
מנהל בפורום

חיים שלום,

אכן התוצאה נראית לא הגיונית.

יכולות להיות מס’ סיבות:

  1. איפוס נוסף במבנה (ניתן לזהותו על ידי בדיקת התנגדות בידוד אפס והארקה).
  2. חיבור הארקת היסוד לצנרת המים שמחוברת גם לבנין סמוך מאופס.
  3. תשתית מתכתית שמחברת בין הבנין הנ”ל לבין בנין צמוד מאופס.
  4. לפי התוצאות אתה משתמש במד עכבת לולאת תקלה שאינו מתאים למדידה של ערכים נמוכים כל כך ולכן מבחינתי התוצאות זהות, כלומר ניתוק האיפוס לא שינה דבר = איפוס בלתי חוקי שקיים במבנה!