#128122
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

1. אין מניעה להשתמש במפסק תלת פאזי במתקן חד פאזי. המפסק מתפקד היטב גם למקרה כזה. תחשוב על בית תלת פאזי שבו פועלים צרכנים  שמחוברים לפאזה יחידה ובדאר הפאזות הזרם שווה לאפס. האם אתה מצפה שמפסק הפחת יגן? התשובה כמובן היא בוודאי שיגן. כך גם מפסק תלת פאזי יפעל כשורה במתקן חד פאזי אם יחוברו במקום הנכון הפאזה שאליה מחובר לחצן הבדיקה והאפס.

2. לגבי שימוש במפסק אוטומטי תלת פאזי כחד פאזי הרי שאם קיים מנגנון תלת פאזי יש לבצע שרשור של המגעים כדי שיזרום זרם בכל המוליכים. אנסה לצרף בהמשך תרשים מתאים אם כי הוא מפורט בדיונים נוספים בפורום. כשמדובר במא”זים שלכל אחד מנגנון נפרד משלו ללא קישור בין המנגנונים, אין מניעה להשתמש בהם לצרכן חד פאזי אבל לא מומלץ שיהיה בכניסתם מתח כי זה עשוי להטעות.