#128124
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

עבודות חשמל מחייבות רשיון,

בכל רמה של רשיונות כתוב בתקנות החשמל מהן המשימות בתחום החשמל שמחזיק הרשיון רשאי לבצע.

היחידים שברשיונם נכתב שהם רשאים לבצע בדיקות הם בודקי חשמל. 

לפיכך עמדת טעינה לרכב חשמלי חייבת להבדק על ידי בודק חשמל בלבד. אין להתיר כל בדיקה אחרת.

לידיעה! חברות הביטוח אוהבות מאוד את אלה שהם בעלי רכב חשמלי שעלה באש ועמדת הטעינה לא הותקנה על ידי חשמלאי כנדרש, או לא נבדקה על ידי בודק. במקרה זה חברות הביטוח לא משלמות ובעל הרכב נותר ללא כיסוי ביטוחי: חסך מספר מאות שקלים בגין בדיקה והפסיק מאות אלפי שקלים… בחלק מהמקרים משלמת חברת החשמל לבעל פוליסת הביטוח ותובעת את החשמלאי המתקן את ספק עמדת הטעינה ואת האחראים להתקנה.

הבודק מחוייב לבדוק את ההתקנה עצמה, את עמידת העמדה בתקנים ואת תקינות מפסק הפחת ומערכת ההגנה בפני זליגת זרם ישר.

נתקלתי כבר במקרים בהם הותקנו עמדות שאליהן צורפה הצהרת יצרן שלא תאמה את העמדה שהותקנה וכן בעמדות שלא עמדו במפרט הנדרש בתקן!

אני מקווה שתקפיד לחייב את הלקוחות בבדיקת בודק. במקרה ואכן הרכב יעל באש חלק משמעותי באשמה תופנה אליך!