#128129
michael80
משתתף

אריאל ערב טוב ותודה על המענה

אכן,אני לא הייתי מבצע את ההתקנה,זה משהו קיים במקום עבודתי וחשבתי לעצמי האם הדבר תקני בכלל (העובי של הקיר שם הוא מעל 5 ס”מ)?

האם ה5 ס”מ האלה,ישנה התייחסות כלשהי גם לעומק של הלוח עצמו?<br />
הרי הסכנה האמיתית כאן היא בלוח ולפחות בצנרת חשמל עם הכבלים/מוליכים).