#128151
arielsegal
מנהל בפורום

שלום אלעד,

תקנות החשמל שלנו הן ישנות רבות ופרסומן החל בשנת 1954. בתקופה זו טרם הוגדר המושג בודק חשמל והצורך בבדיקות חשמל.

הכשרת בודקים והסמכתם בצורה מסודרת החלה רק אחרי 2007 בעקבות אסון ורסאי שבו נהרגו 23 אנשים וכ-380 נפצעו כשהתמוטטה רצפת אולם הריקודים באולם האירועים “ורסאי” באזור התעשייה תלפיות בירושלים.

רק בתקנות שפורסמו בשנים האחרונות (כמו אתרים רפואיים, העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים) ובהנחיות מינהל החשמל (כמו עמדות טעינה, אתרים סולאריים, מתקני אגירה וכד’) מפורטות הבדיקות הנדרשות ואפילו טפסי הבדיקות.

יש לאמץ את אותם כללים מההנחיות החדשות גם לגבי מתקנים ישנים ולא להתנהל כמו ראש קטן ולומר לא כתוב בתקנות אז לא מבצעים! מדיניות כזו הובילה אותנו כבר לאסונות רבים בעבר ובהווה!