#128153
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

מחדד את מה שכתבתי!

יש הבדל בין ההגנה בפני חשמול לבין ההגנה בפני התחשמלות.

הפחת שנמצא במעלה הזרם מגן על קו ההזנה בפני חשמול וכוונון הזרם שגורם להפסקתו מוגדר בתקנות החשמל בפרק הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול ונדון בפורום זה עשרות פעמים. אין קשר בין ההגנה על מעגלי היציאה מהלוח שמוגנים באמצעות מפסק פחת לזרם דלף של 30 מיליאמפר לבין ההגנה שמותקנת במעלה קו הזינה ומגנה בפני חשמול.

חוזר על המלצתי לצפות בשיעור שעוסק בשיטות ההגנה בפני חשמול הכולל את נושא מפסק פחת כהגנה בלעדית באתר http://WWW.studie.co.il. מדובר בשיעורים שהפקתי ומכילים הסבר פשוט וממצה של כל שיטות ההגנה בפני חשמול.