#128180
yosiw
משתתף

שלום אלעד

לדעתך מתקן שקיים בו גם אזור רפואי טיפולי ובחצר אזור חקלאי נוסיף לצורך הענין גם בריכה קטנה וגם מגורי עובדים, מה שם המתקן?

האם תגזור את שמו ויעודו לפי התכלית המרכזית, או שכל אזור כפי תכליתו והגדרתו, ובהחלט ישנם כמה “מתקנים” כהגדרתם בחוק בחיבור אחד של חברת חשמל.

אני מנסה לומר שדעתו של אריאל שברכה למשל, באזור הברכה נדון לפי חוקי הברכות, אזור המקלחות שבמבנה כבר נדון כמתקן לשימוש ביתי וכן הלאה.

אשמח לדעתכם.

תודה רבה, ובשורת טובות ושמחות.