#128182
elad
משתתף

שלום יוסי,

1. יש הגדרה ברורה למתקן בייתי

2. יש הגדרות ברורות למתקנים שציינת כגון: בריכה, חקלאי וכד’.

3. אין הגדרה למתקן ”חדר אמבטיה”. לפיכך, ”חדר אמבטיה” דינו ילך אחר הגדרות מתקנים קיימים, ולא להיפך.

בשורות טובות