#128183
elad
משתתף

שלום רב,

1. בהנחה שזרם העבודה 16 אמפר, מפל המתח הצפוי הינו כ-2%, עומד בדרישות תקנות החשמל.

2. שים לב!, בהנחה ותרצה למצות זרם טעינה של 32 אמפר בעתיד, הכבל אינו מתאים.

3. ממליץ לך להתקין כבל 5x10n2xy, שיתאים למיצוי זרם הטעינה העתידי, יקטין את מפל המתח, והפסדי ההספק, וכמובן יגדיל את זרם הקצר.

בהצלחה