#128184
elad
משתתף

שלום רב,

הדרישה לבדיקה בזרם גבוה מטרתה ל”שרוף” מגעים רופפים במוליכים וכד’ ככול שישנם, ואז התוצאה תהיה התנגדות מאוד גבוהה.

ממליץ לך לעשות ניסויים בזרם גבוה ונמוך בתרחישים שונים, ותיווכח בעצמך המשמעויות. יש גם הרבה סרטונים ברשת להמחשה…

בהצלחה