#128185
elad
משתתף

שלום סמי,

1. לדעתי הפתרון המוצע של התקנת לוח חלוקה כזה בשטח ציבורי אינו עונה לנדרש בתקנות החשמל. ההחרגה בהנחיות מנהל מינהל החשמל מתייחסות למעגל טעינה, ולא לוח משנה כפי שהצעת.

2. בעיקרון, אין צורך להגן על קו עם פחת בכלל, ולכן אם היה מדובר בהתקנה תיקנתי, כמובן שניתן היה להתקין פחת כזה, עדיף סלקטיבי.

3. הפתרון הנכון הינו התקנת 2 מעגלים נפרדים מלוח חלוקה (פיצול), שיותקן בחדר מונים, כמובן עם מא”ז ופחת נפרד לכל עמדה.

בהצלחה