#128189
arielsegal
מנהל בפורום

שלום חיים,

  1. אבקש להבא שתפתח דיון חדש אם הנושא עוסק בתחום אחר מהדיון שבו נשאלה שאלתך.
  2. לעצם העניין כבל בשטח חתך מוליכים של 2.5 ממ”ר עשוי להיות מתאים במרחק שציינת אך מתחיל להיות גבולי. מ-45 מטר ומעלה עליך לבחור שטח חתך גדול יותר.