#128191
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

מטרת מוליך ההארקה היא להגן בפני חשמול.

בעת חשמול צפוי להיות זרם גבוה.

לפיכך עלינו לעשות מאמצים למדוד את ההתנגדות באופן נכון והזרמת זרם גדול אכן מאפשרת מדידה מדוייקת יותר