#128196
difrentional
משתתף

שלום אלעד,

לדעתי תקנות מעגלים סופיים אינן מתייחסות אך ורק למתקן ביתי, כך שתקנה 19 מתייחסת לציוד חשמלי בחדר אמבטיה או מקלחת ללא שום התייחסות באיזה מתקן קיימת המקלחת.

בסעיף 19 ח רשום שהציוד יוגן על ידי מפסק מגן.