#128199
netanel20008
משתתף

שבוע טוב לכולם

 

מדוע יש חובה להתקין אלקטרודה מקומית לשער?

הרי בשיטת TT ניתן להוציא הארקה בכבל הזינה לשער מבלי בעיה, אין חובה של הצרכנים בשיטת הגנה TT יהיו בתחום השפעת האלקטרודה.

תודה רבה