#128203
arielsegal
מנהל בפורום
  1. תקנות החשמל מחייבות התקנת נעלי כבל או אביזרים אחרים תקניים! התקן היחיד לנעלי כבל הינו תקן DIN.

להלן הציטוטים:

חיבור קצות המוליכים השזורים

53. (א) מוליכים שזורים יצויידו קצותיהם בנעלי-כבל או בהתקן מותאם לחתך המוליך, באופן המבטיח חיבור יעיל ובר-קיימא ומגע חשמלי נאות בין העורקים שמהם מורכב המוליך השזור.

חיבור קצה מוליך של כבל

16. (א) המחבר קצה של מוליך יחברו רק באבזר תקני המיועד לכך והמתאים לצורת המוליך, לחתכו ולחומר שממנו הוא עשוי; לענין זה, אבזר תקני הוא –

(1) נעל כבל;

(2) תרמיל;

(3) הדק.

(ב) לא יחבר אדם קצה מוליך כבל באמצעות הלחמת בדיל.

כן יש להתקין שרוול על נעל הכבל כדי למנוע השארת קצה שמאפשר מגע מקרי וכן לאפשר סריקה תרמית של אזור שאינו מבריק. חומר מבריק גורם להחזרות ולקשיים במדידת טמפרטורה. חייבים להרחיב את הלימוד בנושא זה.