#128207
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

איני מכיר שיטה להתקנת עמודי תאורה בה מבצעים איפוס בעמודים. יתרה מזו איני רואה סיבה לבצע זאת.

איפוס מבצעים בלוח חשמל ולא בצרכנים!