#128209
arielsegal
מנהל בפורום

שטח החתך של כבל בעל מוליכים גמישים זהה לשטח החתך של כבל בעל מוליכים שזורים.

שטח החתך מוכתב על ידי הזרם, על ידי מפל המתח המרבי המותר (3%) ועל ידי זרם הקצר המזערי בקצה המעגל.